2020 Začátek roku přinesl většině z nás nová předsevzetí, nové myšlenky a rozlet. Mnohé plány v nás podnítili aktivní přátelé, když mluvili o cestě, na kterou se chystají, nebo o skvělých nových příležitostech. U jiných byl hybatelem sen, který dal pokyn, kudy se dát a čemu se věnovat. Hodně myšlenek […]