Nápověda pro rok 2020

2020

Začátek roku přinesl většině z nás nová předsevzetí, nové myšlenky a rozlet. Mnohé plány v nás podnítili aktivní přátelé, když mluvili o cestě, na kterou se chystají, nebo o skvělých nových příležitostech. U jiných byl hybatelem sen, který dal pokyn, kudy se dát a čemu se věnovat.
Hodně myšlenek i úsilí budeme věnovat nejen získávání peněz, ale také možnostem investování i nákupu nových technologií. Emoce budou vzedmuté zejména v souvislosti s nutností odkládat různá potěšení a rozptýlení, ať jde o potěšení tělesná, duchovní, nebo třeba dovolenou i nákupy. Často budeme stát před nutností rozhodnout se pro některou z možností a vůbec to nebude lehké. Mnoho energie věnujeme přemýšlení o úspěšných lidech a cestách vedoucích k úspěchu. Někteří z nás budou mít nutkání zahájit nový způsob stravování nebo přípravy jídla. Nabídek je mnoho, jen vybrat ten způsob, který bude pro každý jedinečný organismus ten nejpříznivější.
Hlavním motivem roku se jeví vliv příkladné osobnosti nebo síly vize, o které dlouho přemítáme a pasujeme ji do role modelu. Čekat se dají myšlenky na reformování ekonomiky a na změnu společenských zvyklostí. Cíle budou ctižádostivé, ale brzděny snahou o integraci různých perspektiv do kolektivního všeobjímajícího rozhodnutí. Podpora bude věnována vědeckému bádání, možná dojde ke zveřejnění nového objevu o vesmíru. Obraz pokračující transformace vědomí přináší záblesky dílčích pokroků, pokračuje touha dosáhnout vrcholů vědomí a nalézt účel a poslání.

Pro nápovědu o běžícím roku konkrétně pro Vás si můžete objednat zobrazení grafu – varianta Pro současný rok vcelku nebo Pro 12 měsíců jednotlivě.

Pokud byste rádi měli na svém počítači astrologický program v českém jazyce, přehledný a inspirativní, doporučuji Nebeský kalendář.

buďte svým astrologem

Next Post

Partnerství zvěrokruhu

Ne Led 12 , 2020
2020 Začátek roku přinesl většině z nás nová předsevzetí, nové myšlenky a rozlet. Mnohé plány v nás podnítili aktivní přátelé, když mluvili o cestě, na kterou se chystají, nebo o skvělých nových příležitostech. U jiných byl hybatelem sen, který dal pokyn, kudy se dát a čemu se věnovat. Hodně myšlenek […]