vzorek textu náhledu partnerského horoskopu


Naprosto bezproblémové partnerství asi neexistuje, vždy jsou období růžová, ale i období zamračená, někdy je slunečno a někdy prší. Tak už to chodí, není-liž pravda? Hned v tomto příkladu vidíte, jak v jednom odstavci je velebeno vaše vzájemné porozumění a citlivost, zatímco v druhém se sděluje, že neshody budou časté. Ano, tito parteři mají porozumění a citlivost, ale jakmile přijde na nakládání s penězi a další zmiňovaná témata, je pro ně většinou obtížné zachovat "chladnou hlavu".

PARTNERSKÝ HOROSKOP
1. osoba:
Jméno: jméno a příjmení
Datum a čas: datum 12:0 hod. UTC+1:0
Místo: místo narození
Systém domů: Placidus
2. osoba:
Jméno: Jméno a příjmení
Datum a čas: datum, 17:0 hod. UTC+2:0
Místo: místo
Systém domů: Placidus

Nasledujíci text je určen 1. osobě
Slunce 2. osoby v 6. domě 1. osoby
Cítíte, že váš partner má dostatek energie i odhodlání k překonávání každodenních problémů. Možná jste se setkali na pracovišti nebo při nějakém druhu společných aktivit. Zřejmě vás dokáže vždy pochopit, ale rozhodování asi zůstává často na vás a učí vás to řešit věci se snahou přizpůsobit je potřebám vás obou. Je citlivý i temperamentní a určitě nesnáší přílišnou kritiku, takže se učíte i taktu a vciťování.
 
Měsíc 2. osoby v 1. domě 1. osoby
Citlivost vašeho partnera může podporovat vaši fantazii a spolu můžete snít. Někdy může být v životě nerozhodný, ale má dost sil i nadšení i vášně.
 
Merkur 2. osoby v 6. domě 1. osoby
Neváhejte se zeptat, jaké je oblíbené jídlo vašeho partnera a mluvit o tom, jestli budete jíst zdravěji. Jistě už vyzkoušel či objevil několik zajímavých receptů. Možná se také někdy dozvíte (nebo často dozvídáte), jak máte dělat věci lépe - nemůže si pomoci, říci vám to musí.
 
Venuše 2. osoby v 5. domě 1. osoby
Vaše zamilovanost je oboustranná a hluboká. Máte většinou stejné postoje k lásce, sexu, umění, zábavě i práci a jste k sobě svou podobností přitahováni. Budete dobrými rodiči.
 
Mars 2. osoby v 5. domě 1. osoby
Někdy se vám váš partner může zdát zbrklý, jindy panovačný. Dokáže ale projevit horoucí lásku i podpořit sexuální fantazii. Sportujete?
 
Jupiter 2. osoby v 1. domě 1. osoby
Cítíte se ve společnosti vašeho partnera spokojeně, klidně, obletovaně? Přináší vám prospěch a osobnostní růst.
 
Saturn 2. osoby v 9. domě 1. osoby
Možná spolu nemluvíte tak často, jak byste chtěli. Najděte, v čem je problém, a spolu se ho pokuste vyřešit.
 
Uran 2. osoby v 7. domě 1. osoby
Cítíte se duševně spřízněni a odtud váš vztah vychází. Ve společném plánování budoucnosti možná kolísáte nerozhodně mezi více variantami uspořádání; můžete experimentovat, zkoušet bezstarostnost i odpovědnost a přicházet na nové věci.
 
Neptun 2. osoby v 10. domě 1. osoby
Můžete spolu snít o společném životě i rozvíjet fantazie o tom, jakou báječnou práci budete úspěšně vykonávat. Ale hned teď byste měli udělat něco konkrétního.
 
Pluto 2. osoby v 9. domě 1. osoby
Možná díky vašemu partnerovi vzrostla vaše touha po určování chodu věcí nebo začínáte objevovat nějakou novou filozofii či náboženství. Vaše rozmluvy vedete asi pokaždé znovu, vždy s nějakou změnou. Třeba vás to překvapí, ale mohl by uvažovat i o přestěhování se do ciziny nebo o cestě motivované náboženským cítěním.
 
Měsíc 2. osoby Kvadratura Jupiter 1. osoby (orbis 0°21´)
Pokud jste se rozhodli být spolu, zvykněte si na to, že neshody budou docela časté. Nemusíte se rozcházet, ale musíte se naučit chápat a tolerovat naprosto rozdílné názory. Střetů v názorech máte jistě mnoho, ať jde o otázky náboženství, o příbuzné, nebo o peníze. Co takhle rodinný rozpočet? Je to zvláštní, ale pravdu máte oba. Je třeba šetřit a myslet na zadní kolečka, ale také je třeba kupovat potřebné věci a sem tam si udělat radost i nějakou nepotřebnou maličkostí. O své názory se nemusíte hádat, jen se smiřte s tím, že jsou různé a nepokoušejte se navzájem měnit a přesvědčovat.
 
Měsíc 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 0°22´)
Ve vašem vztahu lze vidět výjimečné porozumění. Dalo by se tomu říkat duševní spřízněnost: vaše citlivost, pochopení, intuice, pátravá mysl a bystrý rozum - to je to, co dáváte dohromady, abyste uváděli v život své sny. Spolu můžete snít, hovořit, věnovat se svým podobným či stejným zájmům, diskutovat, řečnit, psát a tvořit i jen tak cestovat. Váš život je plný citlivosti, a možná i změn.
 
Mars 2. osoby Trigon Pluto 1. osoby (orbis 0°32´)
Společně máte obrovský potenciál energie a není pro vás obtížné správně ji nasměrovat. Doplňujete své síly navzájem, vaše síla vůle je obdivuhodná a bezpochyby budete úspěšní v čemkoli, od politiky po jakýkoliv druh bádání. Výrazné je vaše společné zaujetí pro věc, které vám v uskutečňování vašich smělých plánů také pomáhá. Vaše silná vůle společně s impulzivitou a aktivitou vašeho partnera dokáží neuvěřitelné věci, jen se přesvědčte! Skvělé je, že svou silou neplýtváte v boji o moc jednoho nad druhým, ale dokážete ji využít pro svůj společný zájem.
 
Mars 2. osoby Trigon Venuše 1. osoby (orbis 0°50´)
Zamilovanost, nadbytek energie, pevná vášeň, to vše ve vašem vztahu je. Velmi dobře se k sobě hodíte, doplňujete jeden druhého. Občas bude třeba partnera hýčkat přemírou pozornosti a péče, čímž se možná vyhnete vzrůstu žárlivosti, prudkosti či panovačnosti. Jistě mu udělá dobře trocha (raději více) obdivu a uznání jedinečnosti.
 
Uran 2. osoby Kvadratura Saturn 1. osoby (orbis 0°58´)
Dají se u vás čekat občasné výbuchy, jimiž vrcholí nahromadění nesouladu a neporozumění. Váš partner vás může přivádět k šílenství svou nevypočitatelností i svým někdy poněkud výstředním chováním. Skutečně se jej nepokoušejte předělat, tato vaše snaha by byla zbytečná a setkala by se s prudkým odporem. Cítíte-li, že k sobě patříte a budete-li mít snahu být spolu, začněte se oba učit toleranci. Máte se rádi takoví, jací jste a vaše odlišnost nemusí být podnětem ke střetům. Stačí vzájemně pochopit, jak se vaše povahy projevují, trochu si zvyknout a trochu změnit sami sebe. Nesvazujte partnera přehnanou disciplínou, dohledem či požadavky, shovívavě sledujte jeho bláznění a občas řekněte ze srdce upřímně “miluji tě“.
 
Saturn 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 1°05´)
V podstatě asi oceňujete, že vám váš partner je zdrojem poučení a předává vám znalosti a rady. Chápete, že od něj se naučíte více, a cítíte se dobře ve vztahu plném jistoty a stability. Ačkoli někdy vám dá dost práce svého partnera vytáhnout z některé jeho zasmušilé nálady či deprese. Ale máte k tomu dost pozitivní energie a spolu pak máte navíc velký potenciál předvídavosti, věcnosti a vytrvalosti.
 
Uran 2. osoby Sextil Venuše 1. osoby (orbis 1°35´)
Vaše první setkání vám pravděpodobně vyrazilo dech a od té doby vás váš partner každodenně překvapuje. Vzájemně jste si inspirací a podněcujete se k netušeným věcem. Váš společný život je něco jako jízda na horské dráze; vrcholy, propady, zatáčky, jízda do neznáma, stálé vzrušení. Naštěstí vám to není proti mysli a případné nadlimitní výstřednosti dokážete utlumit a pády převést v klouzavý let.
 
Venuše 2. osoby Opozice Neptun 1. osoby (orbis 1°53´)
Váš partner je často náchylný ke starostem a špatnému výkladu situace. Pak se může cítit oklamaně a zneužitě. Jak zvýšit pocit důvěry mezi vámi? Zřekněte se tajnůstkaření. Pokud máte oba zájem vaše vztahy vylepšit a zamezit nedorozuměním a ukřivděnosti, zkuste si promluvit a dohodnout se, že nebude ani jeden z vás tomu druhému předkládat upravené verze, ale jen a jen pravdu, a dá si záležet, aby byla celá, bez vynechávek. Tak se snad můžete zbavit i podezřívavosti. Co se týče finančních záležitostí “ve velkém“, neřešte je sami se spoléháním na štěstí či náhodu, zkuste si nechat poradit někým spolehlivým. Spekulace nejsou nic pro vás.
 
Slunce 2. osoby Opozice Mars 1. osoby (orbis 2°16´)
Možná máte hodně společného, ale snaha každého z vás mít poslední slovo může vaše soužití narušovat. Ve vašem případě je vždy obtížné, abyste dospěli k rozumné dohodě, když se dokážete pohádat o maličkosti. Každý z vás by rád byl tím, kdo rozhodne, jak se co udělá. Ale v partnerství nemůže ustupovat vždy tentýž jedinec, i proto bude těžké poradit. Mohli byste v některém z klidnějších období, kdy jste náchylní k porozumění, udělat dohodu ve smyslu - kdo navodí téma, ten může rozhodnout o tom, jak se projednávaná věc uskuteční, a ten druhý rozhodne kdy - nebo nějakou podobnou, aby bylo jasné, že rozhodovat budete střídavě. Bude to vyžadovat značnou dávku trpělivosti a tolerance, a především lásky, protože v ovzduší kolem vás je pořád přítomna výbušnost a rivalita.
 
Uran 2. osoby Sextil Měsíc 1. osoby (orbis 2°30´)
Máte se velmi rádi, cítíte k sobě přátelství, náklonnost, lásku i vášeň. Váš vztah může být velmi nevšední a neobvyklý, možná výstřední nebo pozoruhodný. Vaše spousta fantazie a tvůrčích schopností a originality podněcuje vaše city i činy (a nebo se alespoň každou chvíli stěhujete). Cítíte se dobře při všem, co děláte, ačkoli možná ostatní udiveně kroutí hlavou nad tím, co to provádíte.
 
Merkur 2. osoby Trigon Slunce 1. osoby (orbis 2°47´)
Jste pro svého partnera inspirací, obdivuje vaše myšlenky i rozhled. Vaše partnerství je zaměřeno na duševní spřízněnost, dobře si rozumíte a máte podobné zájmy. Je vcelku jedno, jestli jste se seznámili v práci, nebo spolu plánujete společné podnikání, máte dobrou šanci na úspěch. Společně dokážete přemýšlet a pracovat, bavit se i řešit problémy.
 
Merkur 2. osoby Sextil Jupiter 1. osoby (orbis 2°51´)
Dokážete jít společným životem s veselou myslí a dobrou náladou. Optimismus dodává váš partner a vy se snažíte napomáhat v realizaci jeho snů a podporujete rozvoj jeho osobnosti stejně jako on vaší. Na většině věcí se shodnete bez problémů, ať jde o náboženství, výchovu, právo či cestování. A když se v něčem neshodnete, dokážete věc řešit s porozuměním a humorem a vše důkladně promyslet.
 
Slunce 2. osoby Kvadratura Venuše 1. osoby (orbis 2°55´)
Na šťastném nebi vašeho vztahu se může sem tam objevit mráček. Možná nemáte rozvrženy kompetence co se týče domácích prací nebo hospodaření s penězi a možná také máte občas pocit, že si tak docela nerozumíte. Je to přeci vcelku normální, když možná navíc pocházíte z rozdílného prostředí, a koneckonců většinou vše je věcí dohody. Nejednejte arogantně a nereagujte podrážděně, jen tak se vám podaří vše urovnat a dospět k obapolně příznivému řešení.
 
Jupiter 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 2°55´)
Váš partner má bezpochyby velmi velkorysý přístup k záležitostem života a to vám je nejen inspirací, ale také podnětem k poskytování dobrých rad a sdílení nahromaděných zkušeností. Bezpochyby z vás dvou vy jste zkušenější v hospodárném zacházení s penězi, trpělivější a opatrnější. Ale nic se nemá přehánět. Ačkoli vám jistě jde o finanční zabezpečení pro váš společný život, nesklouzněte do extrému šetřílkovství za každou cenu, váš partner by vám měl za zlé škudlení a mohl by vás obviňovat z přízemnosti a úzkoprsosti.
 
 


hlavní stránka aaxiris s odkazy